Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.littlemyworld.eu

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Polityka Ochrony Prywatności nie stanowi podstawy prawnej dla zobowiązań Osób Odwiedzających Sklep Internetowy czy jego Klientów. Jest to dokument o charakterze informacyjnym, nie mającym mocy wiążącej, ani nie stanowi regulaminu lub umowy.

2. Terminologia używana w niniejszym dokumencie, a zwłaszcza słowa i wyrażenia pisane wielkimi literami (np. Sklep Internetowy, Klient itp.) powinny być interpretowane zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między treścią niniejszej Polityki Ochrony Prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobę fizyczną, pierwszeństwo mają wyrażone w sposób świadomy i dobrowolny zgody, lub odpowiednie przepisy prawa regulujące kwestie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w konkretnej sytuacji faktycznej.

§ 2 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w sposób transparentny, rzetelny i zgodny z przeznaczeniem, na jakie zostały zgromadzone. Ponadto, Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane te były dokładne, kompletne i aktualne.

3. Administrator implementuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

§ 3 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 4 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Strona Sklepu Internetowego korzysta z plików cookies oraz innych technologii śledzących. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem Internetowym.

2. Administrator oraz zaufani partnerzy korzystają z plików cookies oraz innych technologii śledzących w celu personalizacji treści i reklam, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

3. W każdym czasie Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies oraz innych technologii śledzących, a także blokowania ich działania za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub odpowiednich narzędzi.

§ 5 ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje i modyfikacje będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego.

2. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Ochrony Prywatności, Administrator może również powiadomić Użytkowników poprzez e-mail lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu Internetowego.

3. Kontynuacja korzystania ze Sklepu Internetowego po wprowadzeniu zmian w Polityce Ochrony Prywatności oznacza akceptację tych zmian przez Użytkownika.

§ 6 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane są przetwarzane z najwyższym stopniem bezpieczeństwa, z szacunkiem dla prywatności i zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującym prawem. Dbamy o to, aby informacje osobowe były dokładne i aktualne, a proces ich przetwarzania był w pełni transparentny.

§ 7 PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z prowadzeniem ewidencji, raportowania, archiwizacji.

2. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, w tym dostawcom usług, z którymi współpracuje podczas przetwarzania danych, zapewniając, że takie podmioty gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony, w tym stosownych klauzul umownych.

§ 8 PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

1. Administrator może prowadzić profilowanie, czyli automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu oceny pewnych informacji o osobie fizycznej, w szczególności, aby analizować lub prognozować aspekty dotyczące preferencji, zainteresowań, zachowań.

2. Decyzje automatyczne nie są podejmowane w sposób wyłączny na podstawie automatycznego przetwarzania, włączając w to profilowanie, i nie wywołują skutków prawnych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływają.

3. Osoby, których dane są profilowane, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności i poufności danych, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem.

2. Wszystkie informacje i dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami RODO.

§ 10 AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zachowaniem obowiązku informowania Użytkowników o takich zmianach i uzyskania ich zgody, o ile będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Aktualizacje i zmiany w Polityce Prywatności będą komunikowane w sposób zrozumiały i widoczny, z zapewnieniem dostępu do aktualnej wersji dokumentu.

Oczywiście, stworzę dla Ciebie nowy tekst, zachowując podobną strukturę i treść, ale z użyciem innych słów. Poniżej znajdziesz zmodyfikowany tekst polityki prywatności.

Jeśli pragną Państwo otrzymywać nasz biuletyn informacyjny, prosimy o podanie swojego adresu e-mail poprzez formularz subskrypcji. To działanie jest opcjonalne, lecz konieczne, aby móc otrzymywać nasz biuletyn. Można się również zapisać na biuletyn podczas zakładania konta lub składania zamówienia.

Państwa dane, które zbieramy podczas subskrypcji biuletynu, służą do regularnego wysyłania informacji o naszych działaniach, najnowszych produktach, ofertach specjalnych i zniżkach. Bazujemy tu na Państwa świadomej zgodzie wyrażonej podczas subskrypcji.

Przetwarzamy Państwa dane do czasu, gdy biuletyn będzie aktywny, lub do momentu, gdy zdecydują się Państwo zrezygnować z subskrypcji, co skutkuje usunięciem danych z naszej bazy. Każdy ma prawo poprawić swoje dane lub zażądać ich usunięcia oraz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.

Kontaktując się z nami mailowo, przekazują Państwo swój adres e-mail. Dodatkowe dane osobowe mogą być również zawarte w treści wiadomości. Są one potrzebne do nawiązania kontaktu i przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Po zakończeniu kontaktu, dane mogą być przechowywane w celu archiwizacji do 5 lat.

Zakładając konto na naszej stronie, podają Państwo adres e-mail i imię i nazwisko. Te informacje są niezbędne do utworzenia i zarządzania kontem. Dane są przechowywane do momentu usunięcia konta.

Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów, którym powierzamy różne zadania, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony danych.

Dane są przechowywane przez okresy, jakie są wymagane przez prawo, lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu. Wszelkie te działania można zrealizować zgodnie z art. 15-21 RODO.

Nasza strona korzysta z plików cookies do poprawy doświadczenia użytkownika, analizy ruchu i personalizacji reklam. Zgoda na cookies jest dobrowolna i może być wycofana w każdym momencie.

Mogą nastąpić zmiany w niniejszej polityce prywatności, o których użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz w biuletynie informacyjnym dla subskrybentów.